Veiligheid
Safety is Our Priority

Gezondheid, veiligheid en milieu vormen de basis van ons beleid. We zien het als onze plicht om ook op dit gebied het goede voorbeeld te geven.

Opleiding, bewustzijn en bevoegdheid

ALLE EUREST-MEDEWERKERS ZIJN SPECIAAL OPGELEID EN ALTIJD BEVOEGD OM HUN WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN.

Veiligheid en gezondheid hebben bij ons prioriteit en we doen er dan ook alles aan om risico’s voor onze mensen en de organisatie zoveel mogelijk uit te sluiten. Daarom eisen we dat onze teams altijd veilig, met inachtneming van de regelgeving en volgens best practices werken. Dit doen we op de eerste plaats aan de hand van een uitgebreid en gebruiksvriendelijk e-learning-programma, dat speciaal voor onze organisatie is ontwikkeld. Het flexibele leersysteem is eenvoudig te combineren met de dagelijkse werkzaamheden, omdat de deelnemers zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze de opleiding volgen.

Verantwoordelijkheid
Wij beschikken we over alle relevante internationale certificeringen (ISO 9001/14001/OHSAS 18001). ISO 14001 (Milieu) en OHSAS 18001 (H&S) maken bovendien een integraal onderdeel uit van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Ook hieruit blijkt dat elk aspect van gezondheid, veiligheid en milieu onze voortdurende en onverdeelde aandacht heeft.

Alle lagen van het management zijn op hun eigen manier verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ook zijn ze aansprakelijk voor de implementatie van het HSE-beleid binnen hun afdelingen. Denk hierbij aan:

  • Naleving van HSE-standaarden en -beleid van de Compass Group;
  • Het inrichten en onderhouden van een veilige werkomgeving;
  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling, stimulering en implementatie van procedures met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieuvriendelijke systemen en werkwijzen;
  • Opleiding van medewerkers en lijnmanagers voor het deugdelijk uitvoeren van de aan hen toegewezen taken;
  • Effectief gebruik van bedrijfsmiddelen om te voldoen aan afspraken op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

Veiligheidstraining

Doelstellingen

HSE KOMT BIJ ONS ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS. DAAROM BESTEDEN WE VEEL AANDACHT AAN DE ONTWIKKELING, INTEGRATIE EN IMPLEMENTATIE VAN ONZE HSE-SYSTEMEN.

We hebben procedures ingesteld om de hele organisatie op de hoogte te brengen van deze prioriteit. Het HSE-beleid vormt de basis van onze doelstellingen, die leiden tot voortdurende verbeteringen. Verder wordt regelmatig geëvalueerd in hoeverre beheersystemen nog aan de standaarden voldoen. Het management zorgt er bovendien voor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor een effectieve werking van de systemen.

Onze doelstellingen volgen uit initiatieven binnen de organisatie, wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, resultaten van audits, ongevallen- en incidentencijfers en milieuaspecten.

Deze doelstellingen worden vastgesteld, gecommuniceerd en bewaakt binnen de relevante functies en niveaus van de organisatie. De voortgang wordt twee keer per jaar door de directie van de organisatie geëvalueerd.

HSE doelstellingen

Prestaties meten

PRESTATIES OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID WORDEN SYSTEMATISCH GETOETST. ZO GARANDEREN WE EEN EFFECTIEVE UITVOERING VAN HET BEHEERSYSTEEM VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID, OP ALLE NIVEAUS VAN DE ORGANISATIE.

De prestaties en naleving van de gestelde doelen worden door ons op een actieve manier gecontroleerd. Dit vormt de basis voor zelfregulering en maakt voortdurende verbetering mogelijk.

We controleren systematisch de veiligheid op de locaties en tijdens ontmoetingen met onze opdrachtgevers. Zo garanderen we dat alle bedrijfsregels binnen de gestelde termijnen worden nageleefd. Daarnaast worden er constant interne audits uitgevoerd.

Measuring Performance

Milieu

WE DOEN ER ALLES AAN OM HET MILIEU ZOVEEL MOGELIJK TE ONTZIEN. ZO VOORKOMEN WE VERONTREINIGING, SCHEIDEN WE AFVAL EN GAAN WE ZORGVULDIG OM MET ENERGIE.

Als onderdeel van ‘s werelds grootste organisatie voor voedings- en ondersteuningsdiensten zijn we ons bewust van onze invloed op het milieu. Daarom zien we het als onze morele plicht om ook wat dit betreft het goede voorbeeld te geven.

We werken nauw samen met onze opdrachtgevers en leveranciers om ervoor te zorgen dat strategieën en prioriteiten op milieugebied op elkaar zijn afgestemd. Ons milieubeheersysteem stelt ons in staat om vooruitstrevende en meetbare verbeteringen aan te brengen in de manier waarop we omgaan met energie, water, vervoer, verontreiniging en afval.

Milieu