Ondernemerschap

Onze mensen zijn ondernemers

WE HELPEN ONZE MENSEN ZICH TE ONTWIKKELEN. ZO ORGANISEREN WE WORKSHOPS, DRAGEN WE IDEEËN AAN, MOEDIGEN WE HEN AAN OM HUN MENING TE GEVEN EN BELONEN WE INNOVATIE.

Het resultaat: ondernemende medewerkers die weten waarover ze praten en innovatieve oplossingen bedenken.

We gaan een eerlijke, open relatie met u aan op basis van wederzijds vertrouwen. Door goed naar u te luisteren, leren we u echt kennen en weten we precies wat uw behoeften zijn. Niet alleen bij het afsluiten van het contract, maar gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.

Source

Ondernemerschap op locatie

ONDERNEMERSCHAP BEPERKT ZICH NIET TOT VRAAG EN AANBOD EN OF WE UW GASTEN BEGRIJPEN. HET GAAT OVER DE INZET VAN ONZE MENSEN EN HUN LEF OM INITIATIEVEN TE NEMEN EN AUTHENTIEK TE BLIJVEN. WANT ALLEEN DAN KUNNEN IDEEËN WORDEN OMGEZET IN CONCRETE VERNIEUWINGEN, ZOALS EEN INNOVATIEF AANBOD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN.

Onze mensen op locatie weten wat het beste aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en van de gasten in het restaurant. Daarom vinden we het belangrijk dat onze mensen de ruimte krijgen om initiatief te tonen. Dat ze zelf nadenken en de vrijheid hebben om datgene aan te bieden wat het beste is voor u en uw gasten.

Eurest Way

Ondernemerschap op het service-kantoor

WE DENKEN GRAAG VOORUIT. DAT DOEN WE ONDER MEER DOOR NAAR ONZE COLLEGA’S OP DE LOCATIES TE LUISTEREN EN TE ANTICIPEREN OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT.

Vervolgens vertalen we dit alles naar concrete en werkbare oplossingen. Zo worden onze mensen op locatie altijd optimaal ondersteund door hun collega’s van het hoofdkantoor. Uiteraard zijn de wensen van opdrachtgevers en gasten altijd leidend.

De food-formules worden continu tegen het licht gehouden en waar nodig vernieuwd. Ook ontwikkelen we voortdurend nieuwe concepten die aansluiten bij de veranderende behoeften van onze gasten en opdrachtgevers. We doen ook aan business development door de ontwikkeling van nieuwe diensten voor andere branches, zoals de zorgmarkt. Zo boren we nieuwe markten aan en ook daarmee laten we zien hoe ondernemend we zijn.

Ondernemerschap op hoofdkantoor